גן ילדים פרטי בגבעתיים תינוקייה בגבעתיים

גן ילדים פרטי בגבעתיים תינוקייה בגבעתיים

גן ילדים פרטי בגבעתיים תינוקייה בגבעתיים

במאמר זה התייחסנו לשאלה- מה עדיף, גן פרטי או גן ציבורי?
בגן פרטי הילד זוכה ליחס אישי. יחס הצוות-ילדים שונה מאד בין המסגרת הפרטית למסגרת הציבורית. במסגרת הפרטית זוכה הילד לתשומת לב אישית, תשומת לב לאינטראקציה החברתית שלו, פיתוח מיומנויות של משחק, עידוד צורת משחק של לשחק “עם ילדים אחרים” ולא לצידם. כמו כן, תשומת לב אישית, כפי שניתנת בגן ילדים פרטי בגבעתיים, יכולה לסייע מאד במקרה של ילד עם סף תסכול נמוך, וכך ליווי ותיווך אינטנסיבי של מבוגר משמעותי יכול לסייע בפיתוח יכולות אינטראקציות חברתיות.
גננת בגן ילדים פרטי בגבעתיים או לחלופים בתינוקייה בגבעתיים מכירה היטב כל אחד מהילדים, ויכולה לתרום גם לחיזוק הבטחון העצמי של הילד, וכאשר יגיע הזמן לעבור למערכת ציבורית הילד ייכנס עם יותר בטחון עצמי ובשלות, ושהוא מבטא את הצרכים והרגשות שלו יותר בבירור.
בעוד שבגן עיריה ישנם שני אנשי צוות אחראיים על כ- 30-35 ילדים, בגן ילדים פרטי בגבעתיים, כפי שציינו, תשומת הלב לכל ילד אישית הרבה יותר, וכך פיתוח עצמאות במיומנויות יומיומיות הופכת לקלה יותר אצל הילד, בשל התמיכה מצד מבוגר אחראי, ומונעת תסכול ומבוכה אצל הילד.
החינוך בגן ילדים פרטי בגבעתיים נעשה ע”י אנשי צוות שנבחרו בקפידה, ובכלל החינוך בקטנות משמעותי מאד, וגם כאו נכנסת לתמונה תשומת הלב האישית אליה זוכה הילד. ילד שיחשף יותר לאלמנטים חינוכיים, לשפה גבוהה, למבוגר אחראי, סביר להניח יאמץ את אותה האינטליגנציה שכולנו שואפים להעניק לילדנו. כל האמור לעיל נכון גם לגבי תינוקייה בגבעתיים.

חופשות גן ילדים פרטי בגבעתיים או תינוקייה בגבעתיים לעומת גן ילדים ציבורי

בגן ציבורי הילד נמצא בבית למעלה מחודש במהלך השנה, לעומת גן ילדים פרטי בגבעתיים או תינוקייה בגבעתיים. אומנם אין בכך פסול שהילד ימצא בבית, אך מאידך כל הרעיון בגן ילדים הוא להעניק לילד תשומת לב בו בזמן לאפשר להורים להמשיך בעבודתם. מיותר לציין, כי בזמנים הללו יאלצו ההורים למצוא סידור הולם, שראשית יאלץ את הילד הסתגלות למסגרות חדשות זמניות, ושנית, אם מסתכלים על ההיבט הכלכלי, מבטל את כל ההנחה שגן ציבורי זול יותר מגן ילדים פרטי.
:תזונה בגן פרטי
בגן עירייה לרוב צריך להכין לילד כריך לארוחת בוקר, וארוחת המקרים מבוססת על מזון מתועש ובנוסף אין הקפדה על מהלך הארוחה של הילדים. בגן ילדים פרטי בגבעתיים, הילד זוכה לתפריט מגוון, קייטרינג איכותי, תשומת לב לתזונתו, ובמקרים מיוחדים אף התאמת תפריט אישי לילד.
:שנת צהרים בגן ילדים פרטי
בגן עירה לרוב אין שנת צהרים. לעומת זאת, בגן ילדים פרטי בגבעתיים או לחלופין לתינוקייה בגבעתיים הילד זוכה למנוחה לה הוא זקוק, וזו מסייעת לו הן בהיבטים הפיזיים וגם בהיבטים פסיכולוגיים.
כמובן שכל גן הוא עניין לגופו, ועל הנושאים שצוינו ישנם דוגמאות חיוביות מצד הגנים הציבוריים ומצד הגנים הפרטיים, אך דבר אחד בטוח, תשומת הלב האישית בה זוכה הילד בגן ילדים פרטי גדולה משמעותית מתשומת הלב בגן העיריה, וזו מסייעת לילד בהיבטים שונים הנוגעים בהתפתחות הילד.

גן פיציקטו, גן שאוהב לאהוב.